सुनेला मुलबाळ होत न्हवते म्हणून सासूने वासुदेवासोबत मिळून केले असे काही की पाहून तुम्हाला आ-श्चर्यच वाटेल..

‘रामराया कल्याण करील तुझं… अरे तुझी आई तर खुप प्रेमळ आहे. आणि तुझी बायको तर साक्षात लक्ष्मी आहे, यांच्या कृपेनेच तू ही सगळी प्रगती केली

Don`t copy text!