व्हॅलेंटाईन डे दिवशी याने हिच्या सोबत असे काही केले की पाहून तुमचा थर-काप उठेल..

ती बस स्टॉपवर उभीच असायची तेव्हा हा नेमका तिच्यासमोरून बाईकवर बसून जायचा, दिसायला तसा काही तो ‘हँडसम’ नव्हता पण चेहऱ्यावर एक निरागस हास्य विलसत असायचे,

Don`t copy text!