नातू रोज आजीच्या कुशीत झोपत असे पण, जेव्हा आजी वारली तेव्हा पहा त्याच्या सोबत काय घडले..

त्यांच्या बारा वर्ष्याच्या मुलाला प्यारासोमईस चा प्रॉब्लेम होता. झोप न येणं आणि आलीच तर मध्येच दचकून किंचाळत उठणं. झोपेत चालणं. वगैरे गोष्टी होत असत त्याच्या

Don`t copy text!