देवघरात चुकूनही वापरू नका हे वस्त्र नाहीतर घरावरील संकटे वाढतील, घर बरबाद होईल..

मित्रांनो घरात रंगाच्या कापडावर देवांना स्थापन करावे, चुकूनही या रंगाचे कापड वापरू नये, मित्रांनो आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये छोटे का होईना, देवघर असतेच, आपण रोज सकाळ-संध्याकाळ

Don`t copy text!