संक्रमनापासून वाचण्यासाठी व शरीरातील कफ टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकण्यासाठी उपाय.

नमस्कार, आपले स्वागत आहे. कुठल्याही आजारावरील उपचारापेक्षा तो आजार झाल्यानंतर शरीरात जे विषारी घटक तयार झालेले आहेत. जे टाकाऊ पदार्थ निर्माण झालेले आहेत ते बाहेर

Don`t copy text!