मुलीच्या सासरचे यांच्या सोबत असे ही वागले की वडील घरी येऊन ढसा ढसा रडू लागले..

वडिलांनी त्यांच्या मुलीचा एका चांगल्या मुलाशी साखरपुडा केला,, आणि तिचा होणारा नवरा मुलगा सुस्वभावी व एका चांगल्या घरचा, आणि नवऱ्या मुलाचे आई-बाबांचा स्वभाव ही घरकुलाला

Don`t copy text!