हुशार मुलगी असूनही बाबाने तिचे लग्न लावून दिले पण नवऱ्याने तिचा वापर करून तिला सोडून दिले मग पहा त्या मुलीचे काय हाल झाले..

अहो ह्या तुमच्या लेकीला कसलं ही वळण नाही.. आणि त्यामुळे हिला मी कधी बाहेर घेऊन जात नाही कारण मला हिजी लाज वाटते, मी हिला आजिबात

Don`t copy text!