कसलाही त्वचा रोग फ़ंगल इन्फेक्शन लगेच गायब होईल फक्त करा हा एक घरगुती उपाय..

अगदी सहज रित्या उपलब्ध होणाऱ्या या वनस्पतीची चूर्ण फक्त सकाळी एक चमचा आंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाका आणि तुमच्या त्वचेवर कोणताही प्रकारच्या गाठी असतील तर त्या पूर्णपणे

स्वामी समर्थांना या पद्धतीने बोला ‘नवस’, लगेच पूर्ण होईल..

मित्रांनो तुमच्या काही इच्छा आहेत, का? तुम्हाला कोणता नवस बोलायचे आहे, का? नवस करायचा आहे का? भरपूर लोकांच्या मनात कोणत्या न कोणत्या इच्छा असतात, त्यांना

Don`t copy text!