नक्की पहा मावशीने या मुलीसोबत काय केले जाणून तुमचा थरकाप उठेल..

विमल मावशी आणि तिची गट्टी छान जमली, मावशी आता हक्क असल्यासारखे तिला काम सांगे, तिला ही काही गैर वाटत नसे. एक दिवशी मावशी कडे कोणी

फक्त धातीवर स्कार्फ नसल्यामुळे या मुलीसोबत घडले असे काही की पाहून तुम्हाला धक्काच बसेल..

एक मीरा नावाची साधी मुलगी आपल्या आईसह राहत होती. तिचे वय जास्त नव्हते, पण ती तरुण होती. धड सुंदर नव्हे पण कुरुपही म्हणता येणार नाही

Don`t copy text!