मुलीच्या सासरचे यांच्या सोबत असे ही वागले की वडील घरी येऊन ढसा ढसा रडू लागले..

वडिलांनी त्यांच्या मुलीचा एका चांगल्या मुलाशी साखरपुडा केला,, आणि तिचा होणारा नवरा मुलगा सुस्वभावी व एका चांगल्या घरचा, आणि नवऱ्या मुलाचे आई-बाबांचा स्वभाव ही घरकुलाला

जेव्हा लग्ना अगोदर समजते की मुलीच्या अंगावर कोड आहे तेव्हा पहा तिचे काय होते, जाणून तुम्हाला धक्काच बसेल..

लग्न अगदी महिन्यावर आलं होतं. पत्रिका छापून आलेल्या, खरेदी झालेली. आणि मुलीचे आईबाबा मुलाघरी अचानकच आले मूलकडचे मंडळी अर्थातच बावचळली. पण स्वागत मात्र चांगलंच केलं

Don`t copy text!