नक्की पहा मावशीने या मुलीसोबत काय केले जाणून तुमचा थरकाप उठेल..

विमल मावशी आणि तिची गट्टी छान जमली, मावशी आता हक्क असल्यासारखे तिला काम सांगे, तिला ही काही गैर वाटत नसे. एक दिवशी मावशी कडे कोणी

Don`t copy text!