भाग्यवान महिलांच्या या ठिकाणी असते तीळ, महालक्ष्मीची असते कृपा..!

प्रत्येकाच्या शरीरावर कोठे ना कोठे तीळ असतोच, तीळ जर चेहऱ्यावर असेल तर आपले सौंदर्य खुलून दिसते, व शरीराच्या ठराविक भागांवर सलेले तीळ त्या व्यक्तीला भाग्यवान

Don`t copy text!