प्रत्येक मनुष्याचा मृ त्यू अटळ आहे परंतु या मुलांनी अशी काही युक्ती केली की आजी मरणाच्या दारातून परत आली..

‘काय ग म्हातारे .? आलीस का ग देवाला लाच द्यायला.. आणि लॉकडाऊन आहे तरी सुद्धा तुला मोतीचुरचे लाडू कुठून मिळतात रे..’? गणपतीच्या बंद असलेल्या दरवाजासमोर

Don`t copy text!