मदर्सडे दिवशी याने बायको सोबत केले असे काही की पाहून तुमचे होशच उडतील..

जरा गप्प बस की ग काय कटकट चालू केली आहेस, सकाळपासून इथे आधीच मला काय टेन्शन कमी आहे का सांग बघू..?? तुला कोणती करायचं आहे

या व्यक्तीने आपल्या मित्राच्या बायको सोबत केले असे काही की पाहून तुम्हाला ध-क्काच बसेल

शुभम हातात चिकूची पिशवी घेऊन घरात शिरलेले पाहताच मी उडालोच..आणि आमच्या मालकीण बाई बाहेर जाऊन त्याच्या मागे कोणी आले नाही ना याची खात्री करून आली..

Don`t copy text!