‘शत्रू’ म्हणजे असा व्यक्ती ज्याला तुमची प्रगती खटकत असते, अशा लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी करा हा एक उपाय..

एखादी व्यक्ती विनाकारण तुम्हाला त्रास देत असेल, तुम्ही निर्दोष आहात मात्र तरीसुद्धा तुमच्या पाठीमागे ही व्यक्ती हात धुहून लागली असेल तर अश्या व्यक्ती पासून मुक्ती

Don`t copy text!