जेव्हा शंकर आणि पार्वती पृथ्वीवर फेरफटका मारायला आले तेव्हा त्यांच्या सोबत असे काही घडले की पाहून तुम्हाला ध क्काच बसेल

पार्वती माताची पूजा संपन्न झाली, आणि ती निवांत बसली होती.. शंकर सकाळपासूनच पार्वतीच्या लगबगीकडे बघत होते… आणि पार्वती माता निवांत बसलेली बघून शंकर पार्वतीला म्हणाले..

Don`t copy text!