जेव्हा या महिलेचा पती तिला अचानक सोडून गेला तेव्हा पहा तिच्या सोबत आणि तिच्या मुलीचे काय घडले..

आता मी तर काय काय म्हणून बघावं किती आवराव आता सगळीकडे काय मी एकटीच पुरणार आहे का….? मलाही काही कंटाळा येत असेल की नाही,… सस्वतःशी

लग्नानंतर हिची अवस्था “युज अँड थ्रो” सारखी झाली होती, नक्की पहा पती हिच्या सोबत काय करत असे..

मी एकत्र कुटुंबात वाढली .घरी आई, दोन बहिणी, आणि एक भाऊ…., नावाला वडील नामक एक व्यक्ती ज्याने फक्त आम्हा सर्व भावंडाना जन्म घालायला पुरूष या

Don`t copy text!