स्वामी समर्थांना या पद्धतीने बोला ‘नवस’, लगेच पूर्ण होईल..

मित्रांनो तुमच्या काही इच्छा आहेत, का? तुम्हाला कोणता नवस बोलायचे आहे, का? नवस करायचा आहे का? भरपूर लोकांच्या मनात कोणत्या न कोणत्या इच्छा असतात, त्यांना

Don`t copy text!