जेव्हा नवऱ्याने बायकोला प्रियकरासोबत रंगे हात पकडले तेव्हा पहा त्याने बायको सोबत काय केले..

भाग एक ला तुम्ही खूप प्रतिसाद दिलात म्हणून तुमच्या इच्छेनुसार आम्ही भाग दोन घेऊन आलो आहे.. त्या दिवशी तर कहरच झाला राकेश ने तर माझ्या

Don`t copy text!