दुसरे डोहाळे जेवण करणे कधी ऐकले आहे का नसेल तर नक्की पहा याचे बायकांनी काय केले..

अजयने त्याच्या आईला जरा लवकरच बोलवलं होत.. म्हणून आई आज दुपारीच पोहचली होती. वर्षा तिच्या ऑफिसला गेलेली होती… पण श्री स्वतः त्याच्या आईला आणायला स्टेशनवर

Don`t copy text!