हुंड्यामध्ये 2 तोळे सोने दिले नाही म्हणून यांनी सुने सोबत केले असे काही की पाहून तुम्हाला ध-क्काच बसेल

आंब्याच्या झाडाच्या पाने तोडून त्याचे एक सुंदर तोरणं दारावर खूप छान शोभून दिसत होते… घराची दारे जुनी होती, पण कविता ने ती रंगवून त्यावर सुंदर

Don`t copy text!