शनिवारी करा फक्त हा उपाय, तुमचा शत्रू तडपडू लागेल, तुमच्याकडे भीक मागेल..

एखादी व्यक्ती विनाकारण तुम्हाला त्रास देत असेल, तुम्ही निर्दोष आहात मात्र तरीसुद्धा तुमच्या पाठीमागे ही व्यक्ती हात धुहून लागली असेल तर अश्या व्यक्ती पासून मुक्ती

Don`t copy text!