फक्त डाव्या हातावर लिहा हा जादुई नंबर, पैसा इतका येईल की, सांभाळता येणार नाही..

पैसा सर्वस्व बनत चाललेला आहे, कलयुगात प्रत्येक जण पैशाच्या मागे धावतोय, पैसा मिळवण्यासाठी दिवस-रात्र धडपडतोय कष्ट लागतोय, यामध्ये अनेक जणांना पारथामुळे नशिबामुळे पैसा मिळून जातो,

Don`t copy text!