फक्त या उपायाने गजकर्ण व टांगाजवळील खाज एका झटक्यात कमी होईल..

खाज , खरूज, नायटा, यांच्यावर घरच्याघरी करा उपचार. आपण आपल्या शरीरावर फंगल इन्फेकशन मुळे होणारी खाज दुर्लक्षित केल्यावर याचे रूपांतर नायटा, खरूज व गजकर्ण यामध्ये

Don`t copy text!