घरा समोर लावा हे एक झाड तुमचे नशीब बदलून जाईल मन आनंदी व प्रसन्न बनेल..

श्री स्वामी समर्थ.. मित्रांनो आज आम्ही तुम्हाला अशा एका झाडाबद्दल माहिती देणार आहोत हे झाड जर तुम्ही तुमच्या घरासमोर लावले तर तुमचे नशीब बदलून जाईल

Don`t copy text!