रात्रीचे आजूबाजूला २० km जंगल त्यातून ही एकटी मुलगी, मग पहा त्या दोन मुलांनी हिच्या सोबत काय केले..

बसस्टॉपवर उतरून चित्रा घाईघाईने चालत रिक्षास्टँडजवळ आली. एक रिक्षावाला तोंडात जळक्या बिडीचे थोटूक ठेवून मागच्या सीटवर बसला होता. सोबत त्याचा टपोरी वाटणारा मित्रही होता. नुकत्याच

Don`t copy text!