देवघरात चुकूनही वापरू नका हे वस्त्र नाहीतर घरावरील संकटे वाढतील, घर बरबाद होईल..

मित्रांनो घरात रंगाच्या कापडावर देवांना स्थापन करावे, चुकूनही या रंगाचे कापड वापरू नये, मित्रांनो आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये छोटे का होईना, देवघर असतेच, आपण रोज सकाळ-संध्याकाळ

लक्ष्मीपूजन दिवशी चुकूनही कोणाला देऊ नका ही १ वास्तू नाहीतर माता लक्ष्मी नाराज होऊन निघून जाईल..

मित्रांनो दिवाळीच्या दिवशी म्हणजेच लक्ष्मी पुजनाच्या दिवशी कोणालाही देऊ नका,ही एक वस्तू नाही,तर लक्ष्मी तुमचे घर सोडून निघून जाईल, मग घरात कधीच सुख-समृद्धी नांदणार नाही,

Don`t copy text!