जेव्हा या व्यक्तीने एका अनाथाश्रमातील आजी आणि आजोबांना आपले वडील समजून घरी आणले तेव्हा पहा तेथील लोकांनी त्याचे काय केले..

‘अरे लोकांना हसु येईल तुझा हा निर्णय त्यांना कळला तर,…’ आताच त्यांना कळवून टाका की आमचा निर्णय बदलला आहे, त्यामुळे आम्ही येणार नाही म्हणून… रेखा

Don`t copy text!