जेव्हा या व्यक्तीने एका अनाथाश्रमातील आजी आणि आजोबांना आपले वडील समजून घरी आणले तेव्हा पहा तेथील लोकांनी त्याचे काय केले..

‘अरे लोकांना हसु येईल तुझा हा निर्णय त्यांना कळला तर,…’ आताच त्यांना कळवून टाका की आमचा निर्णय बदलला आहे, त्यामुळे आम्ही येणार नाही म्हणून… रेखा

जेव्हा या आजोबांना कोरोना झाला तेव्हा पहा त्याच्या सख्ख्या मुलाने त्याच्या सीबत काय केले.. जाणून तुम्हाला धक्काच बसेल

वाघमारे भारत विठ्ठल चे नातेवाईक कुणी आहेत का? आवाज ऐकताच दिलीप आणि रमेश मागे झाले, जवळ-जवळ अर्धा तास सरण रचणारा महानगरपालिकेचा कर्मचारी आवाज देत होता.

Don`t copy text!