प्रत्येक मनुष्याचा मृ त्यू अटळ आहे परंतु या मुलांनी अशी काही युक्ती केली की आजी मरणाच्या दारातून परत आली..

‘काय ग म्हातारे .? आलीस का ग देवाला लाच द्यायला.. आणि लॉकडाऊन आहे तरी सुद्धा तुला मोतीचुरचे लाडू कुठून मिळतात रे..’? गणपतीच्या बंद असलेल्या दरवाजासमोर

नातू रोज आजीच्या कुशीत झोपत असे पण, जेव्हा आजी वारली तेव्हा पहा त्याच्या सोबत काय घडले..

त्यांच्या बारा वर्ष्याच्या मुलाला प्यारासोमईस चा प्रॉब्लेम होता. झोप न येणं आणि आलीच तर मध्येच दचकून किंचाळत उठणं. झोपेत चालणं. वगैरे गोष्टी होत असत त्याच्या

Don`t copy text!