जेव्हा लग्ना अगोदर समजते की मुलीच्या अंगावर कोड आहे तेव्हा पहा तिचे काय होते, जाणून तुम्हाला धक्काच बसेल..

लग्न अगदी महिन्यावर आलं होतं. पत्रिका छापून आलेल्या, खरेदी झालेली. आणि मुलीचे आईबाबा मुलाघरी अचानकच आले मूलकडचे मंडळी अर्थातच बावचळली. पण स्वागत मात्र चांगलंच केलं

Don`t copy text!