घरातील सुख समृद्धी वाढण्यासाठी करा स्वामींनी सांगितलेले हे एक काम..

मित्रांनो आपले कुटुंब सुखी आणि सुरक्षित राहावे, हे कोणाला नाही वाटते,सगळ्यांनाच वाटते ,की आपल्या परिवाराचे लोक सुरक्षित राहावेत सुखी राहावेत समाधानी राहावे, घरी आल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद असावा,शांततेत आपले कुटुंब जगावे, असे प्रत्येकाला वाटते,पण मित्रांनो आपण आपले कुटुंब सुखी आणि सुरक्षित राहण्यासाठी बरेचशे उपाय बरेच प्रयत्न करतो.

त्याच्यासाठी तर आपण काम करतो, कमावतो परंतु मित्रांनो देवाचे नाव घेणे, देवाची सेवा करणे देवाचे उपाय करणे सुद्धा गरजेचे असते, कारण पैसा कमावून किंवा काम करून आपण सुरक्षित आणि सुखी राहू शकतो का, काहींना वाटते,की राहू शकतो पण त्यासाठी देवाचा आशीर्वाद सुद्धा हवा, मित्रांनो आज आम्ही तुम्हाला तुमचे कुटुंब सुखी आणि सुरक्षित राहण्यासाठी.

फक्त रोज संध्याकाळी तुम्हाला एक काम करायचे आहे, रोज जेव्हाही आपण देव पूजा करतो, देवासमोर दिवा लावतो,देवाची सेवा करतो, त्या वेळेस तुम्हाला हे एक काम करायचे आहे,हे काम केल्याने आपला संपूर्ण परिवार सुखी राहील सुरक्षित राहील , समृद्ध राहील शांततेत राहील,आणि आनंदी राहील,आता हे काम कोणते आहे.

मित्रांनो हे काम करण्यासाठी आपल्याकडे स्वामी समर्थांची नित्यसेवा पोती हवी, हे पुस्तक हवे,जर तुमच्याकडे स्वामी समर्थांची नित्यसेवा ही पोती असेल. तर त्यामध्ये कालभैरव अष्टक दिलेले आहेत, एकदम सोपे कालभैरव अष्टक आहे, ते आपल्याला आपल्या देवघरा समोर बसून एक वेळेस रोज संध्याकाळी वाचायचे आहे, वाचताना देवघरात अगरबत्ती लावायची दिवा लावायचा.

आणि त्यानंतर कालभैरव अष्टक वाचायचे,घरातल्या कोणत्याही व्यक्तीने वाचले, तरी चालते कालभैरवअष्टक वाचून झाल्यानंतर त्याचे अगरबत्ती लावली होती, त्याची जी उदी असेल,ती घरातल्या प्रत्येक सदस्यांच्या कपाळी टिळा म्हणून लावायचे आहेत, रोज संध्याकाळी कालभैरवाष्टक वाचून झाल्यानंतर लगेचच तो टिळा प्रत्येकाच्या कपाळी तुम्हाला लावायचा आहे.

आणि हे न चुकता,रोज संध्याकाळी तुम्हाला काम करायचे आहे, याने तुमचे कुटुंब सुखी सुद्धा राहतील,आणि समाधानी आणि सुरक्षित राहतील, तर नक्की हे काम करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!