दत्त जयंती येईपर्यंत करा स्वामी चरित्राचे ३ पारायण जे मागाल ते सर्व मिळेल..

मित्रांनो दत्त जयंती येईपर्यंत करा, स्वामी चरित्राचे तीन पारायण संपूर्ण फळ तुम्हाला मिळेल, तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील , भक्त हे पारायण करताना,संकल्प सोडा, आणि मग पारायण करा, आता दत्तजयंती ही 18 डिसेंबरला आहे,शनिवारच्या दिवशी तर 18 डिसेंबर येईपर्यंत तीन पारायण काय अकरापर्यंत सुद्धा होतात.

छोटे छोटे पारायण असतात,आणि स्वामी चरित्राचे तर नियम सुद्धा नाही, नियम असतात, ते गुरुचरित्राचे बरेच लोक दत्तजयंती येईपर्यंत गुरुचरित्र पण करतात,किंवा गुरुचरित्राचे पारायण अशा रीतीने करतात,की त्याची सांगता ही 18 तारखेला होईल, किंवा 18 तारखे नंतर सुद्धा पारायण करता येते.

18 डिसेंबर म्हणजे दत्तजयंती येईपर्यंत तुम्हाला तीन स्वामी चरित्राचे पारायण करायचे आहे, आता हे केव्हा तुम्ही सुरु करु शकतात, तर मित्रांनो 18 डिसेंबरला दत्त जयंती आहे,शनिवारच्या दिवशी तर तुम्ही केव्हाही तुम्हाला ज्या दिवसापासून वेळ मिळेल,त्या दिवसापासून पारायण सुरु करा, रोज दोन किंवा तीन अध्याय वाचा.

तुमचे पारायण आरामात तीन पूर्ण होतील, म्हणजे तुम्हाला 3 पुस्तक संपवायचे आहे, आणि त्याचे उद्यापन करायचे नाही काहीच करायचे,नाही, ज्यादिवशी तुमचे पहिले पारायण संपेल,लगेच दुसर्‍या दिवसापासून दुसरे पर्यंत तुम्ही सुरु करायचे,अशा रीतीने तुम्ही तीन पारायण करा, 18 नाही, संपले 17 संपते 16 संपते तरी.

काही हरकत नाही, 18 डिसेंबर येईपर्यंत तुम्हाला तीन स्वामी चरित्राचे पारायण करायचे आहेत, आणि जो पहिला दिवस असेल, ज्या दिवशी तुम्ही सुरु कराल, त्या दिवशी तुम्ही संकल्प सोडा हातात,पाणी ह्या स्वामी समर्थां समोर बसा,आणि तुमची जी इच्छा आहे, जे तुम्हाला हव आहे,ते बोला अन ते पाणी ताटात किंवा.

तामनात टाका, नंतर ते पाणी तुळशीमध्ये टाका,आणि मग त्या दिवसापासून तुम्ही तीन पारायण ला सुरुवात करा, तुम्ही एका दिवसामध्ये एक पारायण सुद्धा करू शकतात, केले तर होते परंतु नाही जमत असेल, तर तीन अध्याय दिवसाला वाचायला सुरुवात करा,आता तुम्हाला तीन पेक्षा जास्त पारायण करायचे असले.

तरी करू शकतात, पण कमीत कमी तीन केले,तरी भरपूर लाभ आपल्याला होतात, दत्तजयंती खूप महत्त्वाची आणि खूप मोठी मानली जाते, पण मित्रांनो तुम्ही सुद्धा तीन पारायण अवश्य करा,स्वामी चरित्राचे करा गुरुचरित्राचे करायचे असेल, तर असेल,तर अतिउत्तम परंतु नियम कठीण आहेत,भरपूर लोकांकडून होत नाही.

आणि स्वामी चरित्राचे नियम नसतात, फक्त तुम्हाला देवघरा समोर बसून हे पारायण वाचायचे आहेत, बस तुम्ही नक्की हे पारायण करा, तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील, आणि संकल्प सोडयला अजिबात विसरू नका..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!