बसमध्ये चढलेल्या एका स्त्री चे बुब्स पाहून तेथील व्यक्तीने केले असे काही की पाहून तुम्हाला आश्चर्यच वाटेल..

डेपोत थांबलेल्या एसी बसमध्ये ती शिरली आणि लगेच सगळ्यांच्या नजरा तिच्याकडे वळल्या.. आणि मोजक्याच सीट्स असलेली ती बस आता पूर्ण भरलेली होती.. त्यामुळे सगळ्या सीट्सवर प्रवासी बसलेले होते.. त्यामुळे ती एका खांबाचा आधार घेऊन उभी राहिली.. त्या बस मध्ये स्त्रियांसाठी राखीव म्हणून दोनतीन सीट होत्या.. पण आता ते नियम कोण पाळत, प्रवास करायला मिळतोय हे पुरेसे. आणि एकाद्या बसमध्ये मोठ्या कष्टाने जागा मिळते.

हे तुम्हला माहीतच असेल.. आणि आता सीट्स एक उभ्या स्त्रीला कोण देईल..? आणि एक ती नुसती स्त्री नव्हती तर तरुण मुलगी होती…. तिच्या अंगावरचा कुर्ता नेमक्या जागी फिट बसला होता, आणि त्यामुळे तिझी छाती उठावदार दिसत होती.. गळ्यात एक बारीक चेन होती.. तिच्या कानात ब्लूटूथ इयर फोन होता.. आणि तिने ब्लॅक टाईट लॅगिंग घातली होतो त्यामुळे कंबरेखालील शरीरही भरीव दिसत होते.. त्यामुळे छातीच्या मानाने.

ते बाकी शरीर तिला सूट होत नव्हत.. पण बघणाऱ्याचे पाहिले लक्ष तिझ्या छातीकडेच जात होते.. ती एका खांबाला टेकून उभी राहिली, आणि पर्समधून तिने मोबाईल काढला… तिला पाहताच जवळ सीटवर बसलेल्या एका स्त्रीने आपली ओढणी नीट केली… आणि एकीने तर आपल्या शेजारी बसलेल्या आपल्याच नवऱ्याच्या कुशीत कोपर्याने ढोसले.. आणि बसमधील प्रत्येक प्रवासी नजर चुकवून तिच्याकडे पाहत होते… हा आणि एक ती दिसायला.

काही देखणी नव्हती, पण तिचे मानेखालचे शरीर नजरेत भरण्यासारखे होते.. तसेही या कोरोनाच्या काळात तोंडावरच्या मास्कमुळे अर्धा चेहरा झाकूनच जातो… त्यामुळे माणसांची नजर उरलेल्या अंगावरूनच फिरते असते म्हणा…! ‘पिच चांगले आहे…बॉलिंग करायला मजा येईल.’ असा माझा जवळ बसलेला व्यक्ती स्वतःशी पुटपुटला… ‘बॅटिंग कधी करणार..? मीही रागाने विचारले… तो हसत म्हणाला ‘अश्या पिचवर बॅटिंग नाही.

मिळाली तरी चालेल, फक्त बॉलिंग मिळाली तरी चालेल..’ मी काहीच न बोलता मोबाईलमध्ये डोके घातले… आणि त्यानंतर पुढच्या बसस्टॉपवर अजून एक स्त्री बसमध्ये आली.. आणि तिने अगदी लूज असलेला सलवार घातला होता.. आणि तिझी छातीही अतिशय सरळ दिसत होती.. पण तिचीही नजर पहिलीच्या छातीकडे गेली होती.. आणि एक क्षणभर तिच्या नजरेत चमक आली… तिला आपल्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही हे पाहून थोडे हायसे.

वाटले असावे… पण पुढे प्रवासात तीही तिच्या छातीवर थोडी नजर मारून घेत होती हे मला समजले… मध्येच एक प्रवासी उठू लागला आणि त्याच्या जागेकडे ती निघाली…. आणि तो तिला क्रॉस करताना त्याचा हात तिच्या छातीकडे सरकलेला सर्व प्रवाश्यांना दिसला..आणि ती रिकाम्या सीटवर बसताच लगेच उभे असलेले प्रवासी तिच्या शेजारी एका खांबाला धरून उभे राहिले… काहीजण तर आपली नजर तिच्या कुर्त्यातून खोलवर.

भेदण्याचा प्रयत्न करू लागले होते.. संध्याकाळी… ती तिच्या ऑफिसमधून घरी आली.. कालच ऑनलाइन मागावलेला कुर्ता ती ऑफिस ला घालून गेली होती.. आणि हा पण छातीवर जरा जास्तच फिट बसला होता… त्यामुळे संपूर्ण प्रवासात आणि ऑफिसमध्ये ही सगळेच तिच्या छातीकडे चोरून पाहत होते…आणि तिलाही ते समजलं होते, पण तिला माहीत होतं की काहीही घाला हल्ली मास्कमुळे लोक चेहऱ्याकडे न बघता खालीच बघतात.

स्त्रीकडे बघण्याची वृत्ती काहीच बदलणार नाही.. आणि मग तिने कपडे काढले. तिने छातीवरची डबल पॅडची ब्रेसीयर काढून बाजूला ठेवली.. आणि आपल्या छोट्याश्या उभारावरून हात फिरवीत ती स्वतःशी हसली, आणि लगेच गाऊन चढवून बाथरूममध्ये शिरली….? आणि तुम्हाला हा लेख कसा वाटला ते कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!