फक्त १ मिनिटात चमत्कार पाहायचा असेल तर माचीस मध्ये ठेवा फक्त ही एक वस्तू..

माचिस मध्ये फक्त ही एक वस्तू ठेवा,, चमत्कार एका मिनिटात पहा, हा प्रयोग कोणी करायचा आहे, जर तुमच्या घरामध्ये अशांती आहे, विनाकारण वाद विवाद होतात, विनाकारण भांडणे होतात, घरात शांतता उरलेली नाही, असं वाटतं की घरावरती कुणीतरी काही केलेल आहे, घरामध्ये एखादी अदृष्य शक्ती आहे, तुम्हाला तसे भास होत आहेत, किंवा तुमच्या घरात सातत्याने कुणी ना कुणी आजारी पडतात, विनाकारण पैसा बाहेर जातो, विनाकारण पैसा निष्फळ गोष्टींवर खर्च होतो, आणि परिणामी घरात पैसा टिकत नाही, तुमचे शत्रू वाढलेले आहेत, कोणत्याही कारणास्तव अगदी कोणतेही कारण नसताना, तुम्ही लोकांशी भांडता.

लोक तुमच्याशी भांडू लागतात, आणि शत्रुत्व इतक वाढतो,की त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात, जर तुम्ही एखाद्या स्मशानभूमीत स्मशान जवळून जात असताना, तुम्हाला विनाकारण भीती वाटत असेल, काहीतरी अदृश्य शक्तींचा तुम्हाला भास होत असेल, भ्रम होत असेल, तर भूत-प्रेत बाधा दूर करण्यासाठी तुम्ही एकांतात आहात, आणि तुम्हाला प्रचंड भीती वाटते, तर अशा वेळी सुद्धा आपण हा उपाय करू शकता, मित्रांनो माचीस मध्ये आपण ही एक वस्तू ठेवायची आहे, आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही जिथे कुठे असाल, हे माचीस तुमच्याजवळ बाळगा, तुमच्या घरात आहात तुमच्या खिशामध्ये ठेवा, तुमच्या घरातील कलह.

भांडणे, अशांती दूर होईल, समस्या दूर होतील, मित्रांनो ही ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत, त्या राहुमूळे घडतात, जेव्हा जेव्हा राहू बनवतर होतो, तो आपल्याला अशुभ फळे देऊ लागतो, राहु जेव्हा जेव्हा अपयकारक बनतो, अशुभ बनतो, आपल्याला त्याची खूप त्रास होऊ लागतात, मित्रांनो अशा वेळी ही जी माचिस आहेत, आपण सातत्याने जवळ बाळगाव, आणि जर तुमच्या जवळपास चंदनाचं झाड असेल, पांढरे चंदन तर या पांढऱ्या चंदनाचे मूळ आहे, ते व्यवस्थित साफ करून त्या मुळावरती निळ्या रंगाचा धागा गुंडाळावा, निळ्या रंगाचा धागा त्यावर्ती गुंडळावा, आणि अस हे चंदनाचे मूळ आपण आपल्या माचीस मध्ये ठेवाव.

आणि हे माचीस सदैव आपल्या जवळ ठेवा, आपल्या घरात जेवढे लोक आहे, त्या सर्वांनी एक ऐक माचिस बाळगायला हरकत नाही, जर तुमच्याकडे पांढऱ्या चंदनाचे मूळ नसेल, तर तुम्ही हा निळा धागा या माचीसवरती या आगपेटी वरती सुद्धा गुंडाळू शकता, किंवा आगपेटीच्या आत ठेवलात, तरीही चालेल, मित्रांनो रात्रीच्या वेळी किंवा एकांतात असताना, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला भीती वाटेल, कुणीतरी आलेल आहे,कोणी काही तुमच्या जवळपास भटकट आहे, असं वाटेल, तेव्हा त्या दिशेला तुम्हाला वाटतं, की ही शक्ती आहे, या माचिस मधील एक काडी पेटवा ,आणि ती त्या देशेला फेका, मित्रांनो भीती लवकर निघून जाईल.

जेव्हा तुम्ही माचीस ची काडी पेटव्याल, त्या क्षणी ही भीती दूर पळून जाईल, ह्या माचीस मध्ये राहु ला शांत करण्यायाची खूप मोठी शक्ती आहे, फार तर माचीसमध्ये जी दारू भरलेली असते, मित्रांनो जेव्हा जेव्हा आपल्या कुंडलीतील राहू खराब होतो, बिघडतो,तेव्हा तेव्हा आपलं संपूर्ण जीवन हा राहू खराब करून टाकतो, रात्री-अपरात्री जर तुम्हाला एखादी वाईट शक्ती तुमच्या जवळपास येऊन काही मागणी करत असेल, तर चुकूनही ही काडीपेटी आपण अशा व्यक्तीला देऊ नका, उलटपक्षी आपण काडीपेटीतून एक काडी काढून आवश्य पेटवावी, शक्य असेल, तर या माचीसचे बॉक्स दान ज्याला निळा धागा बांधलेले आहे.

त्याचे नाही, दुसऱ्या माचीसचे दान आपण गोरगरिबांना करावे , राहू प्रसन्न होतो,आणि राहू चे दोष सुद्धा बऱ्याच अंशी कमी होतात, तर मित्रांनो छोटासा प्रयोग आहे, नक्की करून पहा, घरामध्ये पैसा ही टिकू लागेल, सुख शांती ही निर्माण होईल,…. मित्रांनो तुमची स्वामी समर्थ यांच्यावर श्रद्धा असेल तर तुमच्या एक तरी मित्राला ही पोस्ट नक्की शेअर करा आणि कमेंट मध्ये स्वामी समर्थ लिहायला विसरू नका. टीप : वर दिलेली माहिती धार्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेऊ नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!