स्वामी समर्थांना या पद्धतीने बोला ‘नवस’, लगेच पूर्ण होईल..

मित्रांनो तुमच्या काही इच्छा आहेत, का? तुम्हाला कोणता नवस बोलायचे आहे, का? नवस करायचा आहे का? भरपूर लोकांच्या मनात कोणत्या न कोणत्या इच्छा असतात, त्यांना नवस करायचा असतो, खास करून स्वामी समर्थांना जर तुम्हाला सुद्धा श्री स्वामी समर्थांना नवस कसा करावा? हा प्रश्न तुमच्या मनात येत असेल, किंवा तुम्हाला कोणतीही इच्छा पूर्ण करायची असेल. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे , स्वामी समर्थांना नवस कसा बोलावा, नवस कसा करावा? आणि आपल्या इच्छा आपल्या मनातल्या इच्छा पूर्ण करून घ्याव्यात, तर मित्रांनो स्वामींना नवस करायचं असेल.

नवस बोलायचं असेल, तर एकदम सोपी सरळ पद्धत आहे, ती आपण घरच्या घरी राहून करू शकतो, तुम्हाला यासाठी खूप मोठे काम किंवा खूप मोठे पूजा करायची गरज नसते. तुम्ही फक्त स्वामी समर्थ समोर बसायचे, स्वामींचा फोटो स्वामींची मूर्ती तुमच्या घरात असेलच, तुम्हाला यासाठी खूप मोठे काम किंवा खूप मोठी पूजा करायची गरज नसते, तर तुम्ही त्या मूर्तीसमोर फोटोसमोर बसा, दिवा अगरबत्ती लावा, स्वामींसमोर मुजरा करा, त्यांच्या पाया पडा, त्यांना प्रार्थना करा, आणि हात जोडून स्वामींकडे बघत तुम्हाला जे बोलायचे, जे हव आहे, जे संकट, समस्या ज्या इच्छा आहे.

त्या बोला जो नवस तुम्हाला करायचा आहे, तो बोला, आणि स्वामींना प्रार्थना करा, हे स्वामी समर्थ माझा हा नवरा आहे, हा लवकरात लवकर पूर्ण करा, आणि तुमच्या कडून जे शक्य असेल. जे तुम्ही करू शकत असाल , ते तुम्ही स्वामींना बोला की स्वामी मी तुमच्याकडे अक्कलकोटला येईल, तर तुम्ही माझा हा नवस पूर्ण कराल, स्वामी मी ही गोष्ट सोडून देईल, स्वामी हे करेल म्हणजे जे तुम्हाला करावसं वाटत असेल, ते तुम्ही नक्की बोलावं, स्वामी मी 11 लहान मुलांना गरिबांना जेवण खाऊ घालेल, किंवा मी दान करेल, हा नवस करताना आपल्याला बोलायचं असतं.

अन जेव्हाही किती दिवसात महिन्यात तुमचा नवस जर पूर्ण झाला, तर जे तुम्ही बोलला आहात, ते तुम्ही नक्की पूर्ण करा, तर तुमच्यावर कोणतीही संकट, अडचणी येणार नाही, पण जर तुम्ही जे बोलला आहात. नवस करताना, ते तुम्ही विसरलात तर तुमच्या अडचणी वाढू शकतात, ही गोष्टसुद्धा लक्षात ठेवा, तर नवस साधा-सरळ स्वामीं समोर बसून हात जोडून तुम्हाला बोलायचं असतो , बोलताना जे तुम्ही करू शकत असाल, नवस झाल्यावर ते तुम्ही नक्की बोला, की स्वामी मी हे करेल, ते करेल मी यांना दान करेल, गरिबांना जेवण करेल, किंवा मी अक्कलकोट ला येईल.

तुमचे दर्शन घेईल हे नक्की बोला, तरच तुमचा नवस पूर्ण होईल, आणि स्वामींची सेवा सुद्धा सुरू ठेवा…. मित्रांनो तुमची स्वामी समर्थ यांच्यावर श्रद्धा असेल ते कमेंट मध्ये स्वामी समर्थ लिहायला विसरू नका. टीप : वर दिलेली माहिती धार्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा उद्देश्य नाही. त्यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेऊ नये. धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!